Новини

 • Підписано Закон України "Про депозитарну систему України"

  Президент підписав Закон України від 06.07.2012 року № 5178-VI "Про депозитарну систему України"(далі - Закон), що визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлюєпорядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарногообліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.

  Так, відповідно до Закону, Центральний депозитарій цінних паперів забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної зазначеним документом.

  Закон також передбачає, що в Україні може існувати лише один Центральний депозитарій. Акціонерами Центрального депозитарію може бути держава, Національний банк України, учасники фондового ринку, центральні депозитарії інших країн, міжнародні депозитарно-клірингові установи, а також міжнародні фінансові організації, членами яких є Україна.

  Мінімальний розмір статутного капіталу Центрального депозитарію повинен бути в розмірі не менш як 100 мільйонів гривень. До того ж, частина Національного банку України повинна становити не менше 25%+1 акція.Закон буде регулювати його виняткові повноваження, підстави призначення тимчасової адміністрації нової організації, вимоги до його статуту та узгодження його правок, механізми формування управління Центральним депозитарієм, а також схеми ухвалення рішень.

  Юридична особа для отримання статусу Центрального депозитарію повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, окремі канали зв'язку, приміщення, що відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  Законом передбачені порядок та принципи співпраці Центрального депозитарію та депозитарних установ із забезпечення депозитарного обслуговування обігу цінних паперів в Україні, в тому числі порядку складання та надання реєстру власників іменних цінних паперів.

  Встановлено механізми захисту від розкриття і розголошення інформації з системи депозитарного обліку емісійних цінних паперів. Вводяться електронний документообіг та електронний цифровий підпис між професійними учасниками депозитарної системи України, в тому числі щодо прав власності на цінні папери.

  Закон передбачає внесення змін до низки законодавчих актів та визнає таким, що втрачає чинність Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

  Закон набирає чинності через 12 місяців з дня його опублікування (11.10.2013 року), крім положень щодо утворення Центрального депозитарію, Розрахункового центру та депозитарних установ та п. 5 - 10 розд. VI Закону, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону (опубліковано: Голос України, 11.10.2012№ 191).

  Переглядів: 2891 Теги: , повернутись
  29 Жовтня 2012