Новини

 • Законодавство України у сфері виробництва та обігу харчових продуктів буде гармонізовано із законодавством ЄС

  Парламент 22 липня 2014 року ухвалив Закон України № 1602-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (далі - Закон), що передбачає внесення змін до 10 законодавчих актів, а Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" викладає повністю у новій редакції, змінюючи навіть його назву на "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
  Закон має на меті гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу (далі – ЄС) у сфері безпечності та якості харчових продуктів, забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей та інтересів споживачів, а також створення прозорих умов ведення господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів та зменшення їх ціни.
  Зокрема, Закон передбачає уточнення термінології, видів правопорушень та адекватності міри покарання, створення єдиного контролюючого органу в сфері безпечності харчових продуктів, скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в ЄС, запровадження європейських принципів регулювання генетично модифікованих організмів (далі - ГМО), зокрема, в частині реєстрації джерел ГМО, а не продуктів, вироблених з них.
  Окрім іншого, Законом передбачено, що державний контроль за харчовими продуктами та/або іншими об'єктами санітарних заходів здійснюється виключно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (далі - компетентний орган). Компетентний орган може делегувати повноваження на здійснення державного контролю у встановлених законом випадках.
  Державний контроль здійснюється без попередження оператора ринку під час роботи потужності. Винятки становлять випадки, коли завчасне повідомлення є важливим фактором забезпечення результативності контролю, зокрема у разі планування проведення державного аудиту постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.
  Відповідних змін зазнали Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський кодекс України та Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію".
  Також змінено закони України:
  - "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції";
  - "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";
  - "Про захист прав споживачів";
  - "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
  - "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";
  - "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";
  - "Про питну воду та питне водопостачання".
  Коментований Закон набирає чинності через 1 рік з дня, наступного за днем його опублікування - 20 вересня 2015 року (опубліковано: "Голос України" № 179 від 19.09.2014 року), окрім вимог щодо застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, які набирають чинності для:
  – потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), - через 3 роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, тобто з 20 вересня 2017 року;
  – потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), - через 4 роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, тобто з 20 вересня 2018 року;
  – малих потужностей - через 5 років з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, тобто з 20 вересня 2019 року.
  Протягом року до дня набрання чинності цим Законом Кабінет Міністрів України має привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти, а також нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.

  Переглядів: 1981 Теги: , повернутись
  26 Вересня 2014