Новини

 • Новий порядок накладення штрафів на роботодавців за порушення законодавства про зайнятість населення

  Накладення штрафів можливе лише на підставі даних перевірки. Якщо у ході такої працівником органів Держпраці буде виявлено ознаки порушень, ним буде складено акт, на основі якого протягом 10 днів приймається рішення про розгляд справи про накладення штрафу.
  Уряд затвердив Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, передбачених ч. ч. 2-7 ст. 53 Закону України "Про зайнятість населення".
  Зокрема, штрафи накладаються за:
  - невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону України "Про зайнятість населення";
  - провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії або наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу;
  - неподання або порушення порядку подання відомостей щодо запланованого масового вивільнення працівників;
  - отримання від громадян, яким надаються послуги з посередництва у працевлаштуванні, гонорарів, комісійних та інших винагород тощо.
  Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками.
  Про дату розгляду справи можливого порушника повідомлять не пізніше ніж за 5 днів рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення.
  Справа розглядається за участю представника суб'єкта господарювання або роботодавця, щодо якого її порушено. Проте її може бути розглянуто й без його участі в разі, коли його поінформовано, однак від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду. Строк розгляду справи може бути продовжений, але не більше ніж на 10 днів.
  За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа приймає відповідне рішення. Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один із яких залишається в Держпраці або її територіальному органі, другий — надсилається протягом трьох днів суб'єктові господарювання або роботодавцю, щодо якого прийнято постанову, або видається його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника. У разі надсилання примірника постанови поштою в матеріалах справи робиться відповідна позначка.
  Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена у суді.
  Штрафи за порушення законодавства про зайнятість населення визначені в розмірі від 2 до 20 мінімальних зарплат, установлених на момент виявлення порушення (на сьогодні, даний розмір штрафу у грошовому еквіваленті становить від 2 294 грн. до 22 940 грн.).
  Сплатити штраф необхідно протягом одного місяця після прийняття постанови. Якщо у добровільному порядку цього зроблено не буде, органи Держпраці, наділені відповідними правами, стягнуть їх у судовому порядку.
  Коментовані положення викладено у постанові Кабміну від 17.07.2013 року № 509 "Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення", яка набрала чинності з 10 серпня 2013 року.

  Переглядів: 2001 Теги: , повернутись
  10 Вересня 2013