Новини

 • Новий Закон України "Про ціни та ціноутворення"

  Набув чинності новий Закон України "Про ціни та ціноутворення" від 21 червня 2012 року № 5007-VI (далі – Закон), що визначає основні засади цінової політики і регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.
  Дія Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, які провадять діяльність на території України, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.
  Згідно з новим Законом суб'єкти господарювання при здійсненні господарської діяльності використовують:
  - вільні ціни;
  - державні регульовані ціни.
  Вільні ціни встановлюються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.
  Державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень та динаміку цін, мають істотне соціальне значення, а також на товари, що виробляються суб'єктами, які мають монопольне (домінуюче) становище на ринку.
  Державні регульовані ціни можуть запроваджуватися на товари суб'єктів, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції.
  Державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування згідно з їхніми повноваженнями шляхом:
  1) встановлення обов'язкових для застосування суб'єктами господарювання:
  - фіксованих цін;
  - граничних цін;
  - граничних рівнів торгової надбавки (націнки) і постачально-збутової надбавки (поставної винагороди);
  - граничних нормативів рентабельності;
  - розміру поставної винагороди;
  - розміру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів);
  2) запровадження процедури декларування зміни ціни або реєстрації ціни.
  У даному Законі з'явилися визначення низки ціноутворюючих термінів, що до цих пір розумілися "інтуїтивно" або були встановлені підзаконними актами ("встановлення ціни", "гранична ціна", "доплата", "знижка", "норматив рентабельності").
  Особливо звертаємо увагу на тлумачення терміна "необґрунтовано отримана виручка" - воно дане не в ст. 1, як всі визначення, а безпосередньо в ст. 20, присвяченій санкціям за порушення законодавства про ціни і ціноутворення. Новий Закон, як і колишній, вимагає вилучення необґрунтовано отриманої виручки і, крім того, сплати штрафу, розмір якого прив'язаний до суми такої необгрунтовано отриманої виручки.
  Отже, з ст. 20 Закону випливає, що необґрунтовано отриманою виручкою вважається позитивна різниця між фактичною виручкою від продажу (реалізації) товару та виручкою за цінами, сформованими відповідно до запровадженого способу регулювання (крім тих, що на постійній основі надають житлово-комунальні послуги або мають адресного споживача), та штраф у розмірі 100 відсотків необґрунтовано одержаної виручки.
  Зазначимо, що розмір штрафу в новому Законі зменшено вдвічі (100% суми необгрунтовано отриманої виручки проти колишніх 200%). Крім того введено кілька нових штрафів:
  - у разі справляння плати за товари, які відповідно до законодавства надаються безкоштовно, - в розмірі 100% вартості проданих (реалізованих) товарів;
  - у разі подання уповноваженим органам недостовірних відомостей - у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі - нмдг) (1700 грн.);
  - у разі невиконання приписів уповноважених органів або перешкоджання виконанню покладених на них функцій - в розмірі 200 нмдг (3400 грн.).
  Крім того, останнє з цих порушень тягне адміністративний штраф для посадових осіб підприємства за ст. 188-3 Кодексу про адміністративні правопорушення - від 30 до 50 нмдг (510-850 грн.). Раніше було від 9 до 18 нмдг (153- 306 грн.), причому перешкоджання роботі держцінінспектора не кваліфікували як адміністративне правопорушення.
  Закон вносить відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Господарського кодексу України.
  Із дня набрання чинності Законом  втратить чинність, зокрема, Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.1990 р. № 507-XII.
  Закон набирає чинності з дня, наступного за днем офіційного опублікування(опубліковано: Голос України, 02.08.2012 № 140). Відповідно, датою набуття чинності є 3 серпня 2012 року.

  Переглядів: 8322 Теги: , повернутись
  18 Серпня 2012