Новини

 • Утворено Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

  Уряд затвердив положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - АТО).
  Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 416 (далі - Постанова), Державна служба України у справах ветеранів та учасників АТО (далі - Держслужба) є центральним органом виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики і який реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників АТО.
  Основними завданнями Держслужби є:
  - забезпечення учасників війни та учасників АТО можливістю психологічної реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг та організації поховання;
  - забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, а також учасників АТО.
  Також Держслужба відповідає за внесення на розгляд Міністра соціальної політики пропозицій щодо соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО та соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників АТО.
  Держслужбу у справах ветеранів та учасників АТО очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозиції Міністра соціальної політики.
  Голова Держслужби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики.
  Голова Держслужби здійснює керівництво її діяльністю, вносить на розгляд Міністра соціальної політики пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників, призначає та звільняє з посади державних службовців апарату служби (якщо інше не передбачено законом).
  Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держслужби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держслужбі може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу.
  Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держслужби.
  Гранична чисельність державних службовців та працівників служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
  Структура апарату Держслужби затверджується її Головою за погодженням із Міністром соціальної політики.
  Коментована Постанова набрала чинності з дня офіційного опублікування – 12 вересня 2014 року (опубліковано: "Урядовий кур'єр" від 12.09.2014 року № 167).

  Переглядів: 1653 Теги: , повернутись
  19 Вересня 2014