Новини

 • Нововведення в податковому законодавстві набудуть чинності з 1 січня 2014 року

  24 жовтня Верховною Радою України було прийнято в цілому урядовий законопроект N 2054а, який вносить численні зміни до ПКУ. З коментарем до нього ви мали змогу ознайомитись. Наразі документ вже підписано Президентом та опубліковано в газеті "Голос України" N 212 від 12.11.2013 р. Зауважимо, що в цілому норми прийнятого Закону дублюють останню редакцію проекту. Левова доля змін в ПКУ набере чинності вже 1 січня 2014 року, і тому зупинимось на основних новаціях, що очікують на платників податків.

  Відмінять свідоцтва платників ПДВ та єдиного податку

  Скасують необхідність отримання свідоцтв про реєстрацію платника ПДВ (у тому числі як суб'єктів спеціального режиму оподаткування) та єдиного податку, а заміною їм стануть витяги (довідки) із відповідних реєстрів (пп. 183.9, 183.13, 183.11, 299.1 ПКУ). Порядок надання таких витягів у подальшому має бути затверджено Міндоходів.
  З переліку обов'язкових реквізитів податкової декларації виключать "номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ" (пп. 48.4 ПКУ), а цей факт, швидше за все, потягне за собою зміну і самої декларації.
  Крім того, документ передбачає, що анулювання реєстрації платника єдиного податку буде здійснюватися у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох кварталів поспіль (п. 8 пп. 298.2.3., п. 3 пп. 299.10 ПКУ).
  При цьому у разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням податкових органів суб'єкт господарювання матиме право знову перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів (пп. 299.11 ПКУ).

  База оподаткування ПДВ

  В ПКУ пропишуть норму, згідно з якою в базу оподаткування ПДВ не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), 3% річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань (абз. 2 п. 188.1 ПКУ).
  Звертаємо увагу, що аналогічної позиції притримувались податківці і раніше, підтвердженням тому Узагальнююча податкова консультація N 590 від 06.07.2012 р. (питання 2).

  Податкова накладна

  З 12.08.2012 р. Законом N 5083-VI від 05.07.2012 р. перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної доповнено новим - "номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України". Реалізація цієї норми виявилась занадто складною справою для посадовців: спочатку не квапились змінювати бланк податкової накладної, а потім взагалі ввели тимчасовий мораторій. Вже з 1 січня 2014 року зазначена норма зникне з ПКУ (пп. "ї" п. 201.1 ПКУ).
  У разі відмови продавця надати податкову накладну (порушення її заповнення, реєстрації) покупець має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою (додаток Д8) на такого постачальника, яка є підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту. В ПКУ закріплять норму, згідно з якою за покупцем зберігається право скаржитися протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну чи порушено порядок її заповнення, реєстрації в Єдиному реєстрі (абзац 11 п. 201.10 ПКУ).

  Податок на прибуток

  Уточнено, що базовим податковим (звітним) періодом для цілей розділу "Податок на прибуток підприємства" є календарний квартал або календарний рік для платників податків, визначених в п.57.1 ПКУ. Раніше було зазначено, що календарний рік є базовим періодом лише для тих платників, що сплачували щомісячні авансові внески.
  Платникам податку на прибуток пропонують на власний розсуд визначати необхідність вказувати тимчасові та постійні податкові різниці в складі фінзвітності (пп. 46.2 ПКУ). Хоча паралельно залишається норма, згідно з якою суб’єкти господарювання - платники податку на прибуток подають фінзвітність з урахуванням податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2014 року (п. 1 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). Тож законодавці мають визначитися стосовно взаємодії даних норм.
  Згідно зі змінами до пп. 14.1.213 ПКУ, в цілях оподаткування прибутку під терміном "резидент" будуть розумітися особи, перераховані в п. 133.1 ПКУ.

  Нематеріальні активи

  Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше 2 та більше 10 років безперервної експлуатації (пп. 145.1.1 ПКУ). На сьогодні строк для таких активів – 10 років.

  Безнадійна заборгованість

  Прострочена заборгованість юридичної особи, що не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованості, буде вважатися безнадійною заборгованістю (пп. 14.1.11 ПКУ). Зараз така умова прописана лише для фізосіб.

  Цінні папери

  Торговців акціями звільнять від сплати особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами. Це стане можливим після того, як правками в абзац 3 пп. 212.1.9 буде внесено кому між словами "акцій" та "ощадних (депозитних) сертифікатів". Після цього норма матиме такий вигляд:
  "Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами фізичні або юридичні особи - резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами."
  Чи сподобається така ініціатива Міндоходів, адже це потягне за собою втрату чималих надходжень до бюджету? Швидше за все, до кінця 2013 року цю правку буде скасовано.
  Окрім цього, при визначенні прибутків/збитків за операціями з корпоративними правами, придбаними до 01.01.2013 року, витрати враховуватимуться в повному обсязі (абз. 2 п. 31 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень).
  Також уточнять правила визнання доходу/витрат за борговими цінними паперами (пп. 153.4.3 ПКУ).

  ПДФО

  У низці випадків (річний перерахунок податку, перерахунок та обмеження податкової соціальної пільги) за самостійне виправлення помилок у формі N 1-ДФ штрафи (510 грн, 1020 грн, 25-75% несплачених податків) не застосовуватимуться. Такі зміни передбачено до пунктів 119.2, 127.1 ПКУ.

  Утилізаційний податок

  Платники податку, що здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання митної декларації (пп.250 .5 ПКУ).

  Облік платників податків

  Повідомлення банками податкових органів про відкриття рахунків платників податків буде надсилатися не пізніше наступного робочого дня (раніше - 3 робочих дні) (пп. 69.2 ПКУ).
  В такий же строк Міндоходів буде оприлюднювати дані про взяття на облік рахунків платників податків (пп. 69.3 ПКУ) на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті. Всі платники матимуть вільний і безкоштовний доступ до зазначених ресурсів (пп.63.13 ПКУ).
  Платників податків звільнили від обов'язкового повідомлення контролюючих органів про зміну їхніх даних, якщо такі дані внесені в Єдиний держреєстр юросіб і фізосіб-підприємців (пп. 66.5 ПКУ). Ці дані Міндоходів отримуватиме автоматично.
  Підприємцям буде надано можливість повідомляти про всі об’єкти оподаткування (наприклад, земельні ділянки) за місцем основної реєстрації, а не за місцем знаходження кожного з об’єктів (абз. 4 пп. 63.3 ПКУ).

  Великі платники

  Відбір платників податків для включення в Реєстр великих платників податків, а, відповідно, і переведення їх в Центральний офіс з обслуговування здійснюється з врахуванням критеріїв, визначених пп. 14.1.24 ПКУ для великих платників.
  Після включення платників в Реєстр та отримання повідомлення від Міндоходів про таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює податкове супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр.
  У разі отримання платником податків повідомлення про включення/невключення платника податків до Реєстру такий платник податків зобов'язаний не пізніше 15 листопада поточного року подати до вказаного у повідомленні контролюючому органу за новим місцем обліку заяву за формою N 1-ОПП про взяття на облік з початку календарного року, на який сформовано реєстр.
  В пп. 63.3 ПКУ закріплять норму, згідно з якою Міндоходів має право приймати рішення про зміну основного місця обліку великого платника податків. Нещодавно про це повідомлялось також у листі Міністерства доходів і зборів України N 12363/6/99-99-18-06-05-15 від 01.10.2013 р.

  Трансфертне ціноутворення

  З 13 листопада запрацює норма, згідно з якою в цілях трасфертного ціноутворення відкориговано одну з умов визнання операцій контрольованими (пп. 39.2.1.2). Зокрема, такими будуть вважатися операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів (зараз - на 5 процентів) нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні (пп. 39.2.1.2 ПКУ).

  Нові-старі пільги (діють з 13.11.2013 року)

  З 1 грудня 2013 року до 1 січня 2015 року відновлено пільгу з ПДВ та акцизу на ввезення (постачання) на митну територію України автомобілів швидкої медичної допомоги за бюджетний кошт (п. 251 підрозділу 2 та п. 4 підрозділу 5 р. XX ПКУ). Зазначені норми свого часу були внесені Законом України N 4279-VI від 22.12.2011 р.
  Цікаво, що до прийняття зазначених норм Міністерством охорони здоров'я вже було проведено відкритий тендер на закупівлю 1412 спеціалізованих автомобілів екстреної медичної допомоги.

  Серед іншого відкоригують:
  - порядок реєстрації с/г підприємств як суб’єктів спеціального режиму оподаткування (пп. 209.10 ПКУ);
  - порядок оскарження рішень контролюючих органів (пп.56.18 ПКУ);
  - функції контролюючих органів (пп. 191.1.31);
  - терміни "лізингова (орендна) операція" (пп. 14.1.97 ПКУ) та "податкова консультація" (пп. 14.1.172 ПКУ). До речі, остання зможе бути оскаржена в порядку, встановленому ПКУ (пп. 17.1.7).

  Дуже сподіваємось, що наслідки прийнятих змін будуть виключно позитивними.

  Наталія Чепіга, Компанія "Дінай"

  Переглядів: 3008 Теги: , повернутись
  17 Листопада 2013