Новини

 • Внесено зміни до законодавства України щодо здійснення прокурорського нагляду

  Діяльність прокуратури зазнає змін. Президент підписав Закон України від 18.09.2012 року № 5288-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури" (далі - Закон), що суттєво обмежує повноваження прокуратури під час виконання нею своїх функцій.

  Даний Закон вносить зміни до:

  - Кодексу України про адміністративні правопорушення;

  - Господарського процесуального кодексу України;

  - Кримінального кодексу України;

  - Цивільного процесуального кодексу України;

  - Кодексу адміністративного судочинства України;

  - Митного кодексу України;

  - Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року;

  - Закону України "Про прокуратуру";

  - Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України";

  - Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України";

  - Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України";

  - Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України";

  - Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України";

  - Закону України "Про автомобільний транспорт";

  - Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

  - Закону України "Про судоустрій і статус суддів";

  - Закону України "Про виконавче провадження";

  - Закону України "Про судовий збір".

  Коментований Закон скасовує повноваження прокурора щодо видання таких обов’язкових для виконання актів прокурорського реагування, як протест та припис та встановлює єдиний акт прокурорського реагування на виявлені порушення закону - подання до органів державної влади, підприємств, установ чи просто фізичних осіб-підприємців. Внесення такого подання не тягне за собою зупинення дії нормативно-правових актів, припинення певної діяльності, необхідності вчинення дій або безумовного усунення порушень. Однак у разі його відхилення, прокурор має право звернутися до суду з позовом протягом 15 днів з дня одержання повідомлення про відхилення або в разі неотримання повідомлення про результати розгляду подання - з дня закінчення визначеного прокурором строку для його розгляду.

  Також Законом відкориговано порядок здійснення прокурорської перевірки. Передбачено, що перевірки можуть проводитись за письмовими зверненнями органів державної влади, місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, а також за власною ініціативою прокурора.

  При цьому перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів (крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення) можуть проводитись лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань. Отже, громадянам та юридичним особам, перш ніж звернутися зі скаргою до органів прокуратури, попередньо необхідно буде звертатися до відповідних органів держвлади або місцевого самоврядування.

  До того ж, перевірки будуть проводитись лише після прийняття прокурором відповідної постанови, в якій зазначатимуться підстави, що свідчать про можливі порушення законності, а також обґрунтовуватиметься необхідність вчинення прокурором конкретних дій. Копія постанови обов’язково має надаватися особі, на права та свободи якої може вплинути проведення прокурорської перевірки. Така постанова може бути оскаржена цими особами до прокурора вищого рівня або суду в порядку адміністративного судочинства протягом 10 днів з дня одержання її копії.

  Зазнав змін і перелік підстав для представництва прокурором інтересів громадянина в суді. Так, з моменту набрання Законом чинності, такими підставами можуть бути лише: неспроможність громадянина через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.

  Чинна редакція Закону України "Про прокуратуру" допускає наявність інших поважних причин, що перешкоджають громадянину самостійно захистити свої права у суді і дозволяють здійснювати його представництво прокурору.

  Закон набирає чинності з 1 грудня 2012 року, крім пунктів 3 та 7 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року (1 січня 2013 року).

  Переглядів: 2171 Теги: , повернутись
  07 Листопада 2012