Новини

 • Погашення заборгованості за рішенням суду, якщо боржником є державний орган чи державне підприємство

  Уряд визначив правила обліку та інвентаризації виконавчих документів та судових рішень, боржниками за якими є державний орган, державні підприємства (установи, організації), юридичні особи, примусова реалізація майна яких заборонена. Разом з тим, прописано механізм погашення заборгованості за такими рішеннями суду.
  Зазначені положення затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 року № 440 "Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою" (далі - Порядок).
  Так, згідно з Порядком, рішення подаються до органів державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.
  Заявник подає до органу державної виконавчої служби:
  - заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку, якщо зазначений рахунок відсутній;
  - оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);
  - копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та копію паспорта громадянина України.
  Відповідальна особа, яка визначається керівником органу державної виконавчої служби, не пізніше 7 робочих днів з дня надходження до неї рішення зобов'язана перевірити за даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень виконання такого рішення та у разі відсутності відомостей про виконання рішення в повному обсязі внести дані про це рішення до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою.
  Передача рішень до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється окремо щодо кожної черги щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.
  У разі коли органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, виявлено невідповідність переданих органом державної виконавчої служби рішень або документів вимогам коментованого Порядку після підписання акта приймання-передавання, такі рішення можуть бути повернуті до органу державної виконавчої служби для усунення недоліків.
  Зазначимо, бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
  Порядок набрав чинності з дня офіційного опублікування – 23 вересня 2014 року (опубліковано: "Урядовий кур'єр" від 23.09.2014 року № 174).

  Переглядів: 1930 Теги: , повернутись
  29 Вересня 2014