Новини

 • Спрощено відкриття та ведення бізнесу

  Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон, що передбачає спрощення отримання печатки підприємства, а також дозволяє підприємцю вибирати: використовувати печатку чи ні.
   Закон вносить зміни до низки законодавчих актів, зокрема: Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України "Про товарну біржу", Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство", Закону України "Про заставу", Закону України "Про нотаріат".
  Метою зазначених змін є спрощення започаткування бізнесу. Зокрема, Господарський кодекс України доповнено ст. 58-1 "Печатки суб'єкта господарювання", в якій говориться, що суб'єкт господарювання може мати печатки, для виготовлення яких одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається. Тобто, скасовано обов'язкову наявність печатки у суб'єктів приватного права. Так, на довіреностях на представництво юридичної особи у судах, на квитанціях до прибуткових і видаткових касових ордерів печатки ставитимуться лише за їх наявності. Тоді як, обов'язковість скріплення печаткою правочинів може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.
  Також скасовано вимоги щодо справляння реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця.
  Передбачаєтья здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом подання електронних документів без обов'язкового використання електронного цифрового підпису, використовуючи інші способи ідентифікації особи заявника. Зокрема, це можуть бути способи, що використовуються у банківській сфері або, наприклад, передавання файлу із зображенням, QR-коду, з використання IT-технологій та мобільного зв'язку.
  Змінами до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, забезпечує на своєму офіційному сайті безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелік таких відомостей, що необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про:
  - державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення,
  - державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця,
  - про місцезнаходження або місце проживання,
  - види діяльності,
  - центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків,
  - про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа,
  - про юридичних осіб - правонаступників,
  - про відокремлені підрозділи юридичної особи,
  - про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва,
  - про відкриття виконавчого провадження.
  Також центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повинен забезпечити можливість пошуку відомостей щодо всіх зареєстрованих осіб, зокрема, за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку), копіювання та роздрукування таких відомостей.
  Закон України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" набере чинності через шість місяців з дня його опублікування (опубліковано: "Офіційний вісник України" від 30.04.2014 року № 34/1 Спеціальний випуск, "Голос України" від 06.05.2014 року № 87).

  Переглядів: 1346 Теги: , повернутись
  15 Травня 2014