Новини

 • На пленарному засіданні Верховної Ради України 16 вересня 2014 року прийнято ряд важливих Законів

  Сьогодні народні депутати України попрацювали на славу. Було прийнято законопроекти важливі для Європейського шляху України, а також ті, які неоднозначно сприймаються в суспільстві. Зокрема, сьогодні, 16 вересня 2014 року Верхровна Рада України прийняла Закон України "Про очищення влади", Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", Закон України "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей", а також Заяву Верховної Ради України "Про європейський вибір України".
  Законом України "Про очищення влади" визначено правові та організаційні засади проведення процедури очищення влади від осіб, визначених цим законом, з метою утвердження в суспільстві верховенства права, законності, підвищення ефективності боротьби з корупцією.
  Метою закону є відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів.
  Для досягнення зазначеної мети законом, зокрема, пропонується запровадити проведення процедури відповідної перевірки при вирішенні питання про можливість призначення особи, як суб’єкта перевірки, на посаду в органах влади, а також організація процедури перевірки осіб, які є суб’єктами перевірки на відповідність визначеним законопроектом критеріям, з метою вирішення питання щодо можливості їх подальшого перебування на відповідній посаді.
  Даний Закон ухвалено з урахуванням поправок.
  Законом України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" визначається тимчасовий, строком на три роки з дня набрання Законом чинності, порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України. Встановлюється також, що законодавство України в окремих районах на період дії запроваджуваного особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
  Зокрема, Законом України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" передбачається в окремих районах Донецької та Луганської областей:
  здійснення відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування місцевого самоврядування з додержанням Конституції та законів України;
  призначення на 7 грудня 2014 року позачергових виборів депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах; неможливість дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на цих позачергових виборах;
  запровадження законами України особливого порядку призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань;
  можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою;
  здійснення органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в окремих районах заходів зі сприяння використанню російської та інших мов у сфері освіти, в засобах масової інформації і створення можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя;
  можливість укладення відповідними органами місцевого самоврядування та Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади для забезпечення узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування та центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку окремих районів угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів; проведення консультацій з представниками органів місцевого самоврядування щодо укладення такої угоди;
  надання державної підтримки соціально-економічному розвитку окремих районів шляхом запровадження законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об'єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць, залучення інвестицій та кредитів для відновлення та розвитку об'єктів, розташованих в окремих районах; затвердження Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державні цільові програми" відповідної державної цільової програми; передбачення бюджетного фінансування на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів та гарантування визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками; сприяння розвитку в окремих районах транскордонного співробітництва, укладення між органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади України у межах компетенції, встановленої законом, з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації угод про прикордонне співробітництво.
   Законом України "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей" від кримінальної відповідальності звільняються особи, які вчинили в період з 22 лютого 2014 року по день набрання чинності Законом включно на території Донецької, Луганської областей, на якій проводилась антитерористична операція, діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, і які під час вчинення зазначених діянь:
  - були учасниками збройних формувань або особами, задіяними в діяльності таких формувань, та/або
  - брали участь в діяльності самопроголошених органів в Донецькій, Луганській областях або протидіяли проведенню антитерористичної операції.
   Законом України "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей" встановлено, що названі особи звільнятимуться від кримінальної відповідальності за умови, що вони до спливу місяця з моменту набрання чинності законом звільнили або не утримують заручників, добровільно здали державним органам або не зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, військову техніку, не займають будівлі, приміщення державних органів і органів місцевого самоврядування та не беруть участі у блокуванні роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у Донецькій та Луганській областях, про що подали відповідну заяву в орган досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження.
  Згідно із законом, відповідні кримінальні провадження підлягатимуть закриттю. Підлягатимуть закриттю також ті кримінальні провадження, які розпочаті у зв'язку з вищеназваними діяннями і в яких жодній особі не повідомлено про підозру.
  Дія цього закону не поширюватиметься на осіб, які:
  - є підозрюваними, обвинуваченими (підсудними) і не здійснили дії, передбачені частиною другою статті 1 Закону, та/або
  - підозрюються або обвинувачуються у вчиненні діянь, що містять ознаки злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України, або засуджені за вчинення злочинів, передбачених цими статтями, та/або
  - вчинили дії, що призвели до падіння 17 липня 2014 року в Донецькій області літака компанії "Malaysia Airlines" рейсу МН17, та/або перешкоджали проведенню розслідування цієї авіакатастрофи.
  Законом також звільняються від адміністративної відповідальності особи, які вчинили в період з 22 лютого 2014 року по день набрання чинності цим законом включно на території Донецької, Луганської областей, на якій проводилась антитерористична операція, діяння, що містять ознаки адміністративних правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
  Постанови про накладення адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень, що не були виконані до набрання чинності цим законом, виконанню не підлягатимуть.
  У Заяві Верховної Ради України "Про європейський вибір України" зазначається:
  "В історії новітньої доби України відбулася знаменна подія – українським парламентом зроблено визначальний  крок у напрямку європейської інтеграції.
  Подолавши 23 роки вагань і невизначеності, пройшовши важкі випробування, протистояння жорсткій агресії, український народ виборов право жити у вільній демократичній країні. Лише в союзі рівних, незалежних, заможних, демократичних і правових європейських держав можна набути такий статус.
   Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом надає таку унікальну можливість. Її ратифікація дозволяє розпочати  всебічне реформування країни на основі  європейських стандартів та цінностей. Ми розуміємо, що це буде важкий шлях, але ми не бачимо альтернативи для нашої країни.
   Наразі, всі гілки влади демонструють єдність у баченні європейської перспективи України, - і не в останню чергу завдячуючи фактору зовнішнього тиску, відверто спрямованого на відступ нашої держави від її доленосного вибору. Той, хто його чинить, має усвідомити, що чим потужніше буде цей тиск, тим потужнішим буде йому опір і тим згуртованішим ставатиме народ України у боротьбі за вибір свого майбутнього. Адже прагнення до більш високого ступеню цивілізаційного розвитку, основу якого становлять демократія і громадянське суспільство є невід’ємною складовою стратегічного розвитку нашої країни.
  Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади, що втілює волю своїх виборців, заявляє, що, ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Україна як європейська держава, яка поділяє спільні цінності демократії та верховенства права, підкреслює свій суверенний вибір на користь майбутнього членства в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.
  У зв’язку з цим українські парламентарі наголошують, що ратифікована Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом розглядається Україною як інструмент всебічної підготовки для досягнення цієї мети.
  Верховна Рада України розглядає ратифікацію Угоди про асоціацію не лише як стимулюючий фактор для здійснення подальших реформ в Україні, але як черговий крок на шляху до досягнення кінцевої мети європейської інтеграції – набуття повноправного членства в Європейському Союзі.
  Вибір України щодо європейського майбутнього рішучий і остаточний.
  І ніхто не змусить нашу країну змінити вектор руху по цьому шляху".

  Переглядів: 1473 Теги: , повернутись
  16 Вересня 2014