Новини

 • Відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою

  17 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" (№1223-VII), що визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, встановлює гарантії держави щодо відновлення їхніх прав, принципи державної політики та повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб.
  Так, Законом встановлено, що депортованою особою визнається особа, яка набула громадянство України і належить до:
  - осіб кримськотатарського народу, представників інших національностей (громадян колишнього СРСР), які були насильницьки переселені за національною ознакою на спецпоселення згідно з рішенням органів державної влади колишнього СРСР або союзних республік з місць постійного проживання, що є територією сучасної України;
  - осіб (громадян колишнього СРСР), які були примусово направлені на спецпоселення до членів своїх сімей після закінчення військової служби, повернення з евакуації, відбуття примусових робіт, покарання тощо;
  - осіб (громадян колишнього СРСР), які на момент депортацій перебували за межами місць постійного проживання (на військовій службі, в евакуації, на примусових роботах, у місцях позбавлення волі тощо), але на які згодом були поширені обмеження прав і свобод за національною ознакою, у тому числі заборона на повернення і проживання в місцях постійного проживання;
  - осіб, які народилися в сім'ях депортованих осіб до моменту їх повернення в місця постійного проживання, але не пізніше набрання чинності цим Законом.
  Відповідно до Закону, надання та позбавлення статусу депортованої особи здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері відновлення прав депортованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  Стаття 7 Закону визначає порядок та умови компенсації, зокрема:
  - вилучені внаслідок депортації будівлі та інше майно по можливості (якщо будинок не зайнятий, а майно збереглося) повертаються депортованій особі або її спадкоємцям натурою. У разі відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна. (дана норма набере чинності з 01.01.2015 року) ,
  - заяви про компенсацію та повернення майна подаються не пізніше 3 років з дня набуття особою статусу депортованої особи,
  - відшкодування вартості вилучених внаслідок депортації будівель та іншого майна депортованій особі або її спадкоємцям здійснюється поетапно протягом 5 років після прийняття відповідного рішення уповноваженим органом. При цьому одноразово сплачується не менше п'ятої частини нарахованої суми. У разі смерті депортованої особи після прийняття відповідного рішення відшкодування вартості здійснюється спадкоємцям такої особи.
  Повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або (у разі їх смерті) спадкоємцям здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  Закон вносить зміни до ст. 25 Земельного кодексу України, згідно з якими громадянам України із числа депортованих осіб, які поселилися в сільській місцевості, державою забезпечується безкоштовна передача у власність землі сільськогосподарського призначення в розмірі земельного паю, визначеного для цієї місцевості, за рахунок земель запасу та резервного фонду в разі їх наявності.
  Закон України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування – 13 серпня 2014 року (опубліковано: "Голос України" № 90 від 13.05.2014 року), крім ч. 10 ст. 5, ч. 10 ст. 6 і ч. 1, 3, 4 ст. 7, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

  Переглядів: 1627 Теги: , повернутись
  21 Травня 2014