Księgowość

  • Igromadzenie i przygotowywanie podstawowych dokumentów księgowych;
  • obliczanie optymalnego obciążenia podatkowego;
  • tworzenie obowiązującej rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej;
  • obliczanie pensji, przygotowanie związanych z wypłatą pensji sprawozdań;
  • zarządzanie dokumentacją związaną z zatrudnieniem personelu;
  • rachunkowość;
  • przywrócenie rachunkowości;
  • składanie sprawozdań do organów podatkowych, ubezpieczeń społecznych i statystyki;
  • doradztwo we wszystkich sprawach dotyczących rachunkowości i podatków;
  • audyt finansowy (poprawne obliczenie wszystkich podatków, środki trwałe, należności, kwotę zobowiązań itp.)