Reprezentacja firm i osób prywatnych w organach władzy państwowej

  • zapewnienie ustnych i pisemnych porad w sprawach odwołania do urzędników organów państwowych, samorządu terytorialnego, rozwiązywania sporów o bezprawnych działaniach lub zaniechaniach tych osób a także o ich bezprawnych decyzjach itp.;
  • ocena mocy prawnej wniosków inspekcji prowadzonych przez prokuratorów, organy podatkowe, urzędników celnych, zarządów nadzorczych i innych organów regulacyjnych;
  • analiza prawna wyników kontroli przeprowadzonych przez prokuratorów, organy podatkowe, celne i pozostałe agencji regulacyjnych, przygotowanie zastrzeżeń i uwag do nich;
  • Odwołanie od działań i decyzji podatkowych;
  • Sporządzenie wniosków, petycji, skarg, zawiadomień i innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się do władz państwowych, władz lokalnych, przedstawianie powyższych dokumentów;
  • reprezentowanie Klienta we współpracy z urzędnikami organów rządowych, lokalnych samorządów.